De handelsnaam van vermogensbeheerder Vermogen in Balans (ViB) is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Kamer van Koophandel.

U treft hier telkens steeds meer informatie aan.

Consumentenbrief
Q&A over ons beleggingsbeleid
Welke vragen stelt u aan uw vermogensbeheerder.pdf (86.07KB)
Consumentenbrief
Q&A over ons beleggingsbeleid
Welke vragen stelt u aan uw vermogensbeheerder.pdf (86.07KB)
Beheer- en bankkosten
Kostenindicatie van beleggen per profiel
Beheer- en bankkosten ViB.pdf (179.49KB)
Beheer- en bankkosten
Kostenindicatie van beleggen per profiel
Beheer- en bankkosten ViB.pdf (179.49KB)
Rendement en risico
Verwacht rendement vs. neerwaarts risico
Verwacht rendement vs. neerwaarts risico.pdf (197.65KB)
Rendement en risico
Verwacht rendement vs. neerwaarts risico
Verwacht rendement vs. neerwaarts risico.pdf (197.65KB)


Het vermogen wordt op uw naam geadministreerd en bewaard bij InsingerGilissen Bankiers. Deze effectenbank beschikt over een Nederlandse bankvergunning. Dit houdt het volgende voor u in:
• Uw rekening, voor zowel effecten- als liquiditeitsposities, houdt u aan bij InsingerGilissen.
• InsingerGilissen draagt zorg voor de uitvoering en afwikkeling van effectentransacties, waartoe ViB namens u opdracht geeft.
• Uw eigendom van effecten is gewaarborgd door Nederlandse wetgeving (Wet giraal effectenverkeer).
• Uw liquiditeiten worden beschermd volgens het wettelijk geregelde, door De Nederlandsche Bank uitgevoerde Depositogarantiestelsel.